Saturday, 13/08/2022 - 00:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Minh

Nhà tưởng niệm Đ/C Nguyễn Đức Cảnh người cscs thư ký đầu tiên tổng công hội đỏ Việt Nam tại thị trấn Diêm Điền,TháiThụy,Thái Bình

Nhà tưởng niệm Đ/C Nguyễn Đức Cảnh người cscs thư ký đầu tiên tổng công hội đỏ Việt Nam tại thị trấn Diêm Điền,Thai Thụy,Thsi Bình

Nhà tưởng niệm Đ/C Nguyễn Đức Cảnh người cscs thư ký đầu tiên tổng công hội đỏ Việt Nam tại thị trấn Diêm Điền,Thái Thụy,Thái Bình