Tuesday, 24/05/2022 - 09:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Minh

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

   PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG: THCS QUANG MINH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    –––––––––––                                            ––––––––––––––––––––––

     Số: 10./KH-TrTHCS                             Quang Minh, ngày 15 .tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2017 – 2018

––––––––––––

  1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Căn cứ văn bản số 218 ngày 10/8/2017 về tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018.

- Căn cứ kế hoạch số 243 ngày 8/9/2017 của Phòng GD&ĐT Kiến Xương về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS huyện Kiến Xương.

- Căn cứ điều kiện thực tế của trường.

1. Thuận lợi:

- Điều kiện kinh tế, an ninh trật tự xã hội ở địa phương ổn định, đa số các gia đình quan tâm đến việc học của con em.

- Cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ: có 7 phòng học kiên cố cho 7 lớp và 2 phòng học bộ môn độc lập (1 phòng học tin, 1 phòng học lý ); có 2 căn nhà mái bằng với 6 phòng chức năng.

- Các phương tiện phục vụ cho dạy và học được trang bị khá tốt: có 20 máy vi tính cho các em học tin, 3 máy chiếu đa năng, 2 máy chiếu hắt, có 4 máy tính trong đó có 2 máy tính xách tay  chuyên phục vụ cho việc giảng dạy; có 4 máy tính phục vụ cho việc quản lý và hành chính . Các thiết bị dạy học, các tài liệu tham khảo được trang bị khá đầy đủ.

- Có đủ bàn ghế, tủ phục vụ cho giảng dạy, học tập, bảo quản, lưu trữ.

- Quang cảnh nhà trường khang trang, đủ sân chơi, bãi tập.

2. Khó khăn:

- Các thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy và học còn ít và chưa có ( chưa có bảng thông minh )

- Số giáo viên tuy đủ về số lượng ( đến tháng 9/2017 có 17 giáo viên ) nhưng thiếu cục bộ ( thiếu giáo viên ngành Sinh và Mỹ thuật )

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Với chủ đề năm học mà Bộ GD&ĐT đã xác định: “ Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 ngành giáo dục đào tạo Kiến Xương đề ra. Trường THCS  Quang Minh xác định phương hướng, mục tiêu và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính sau:

1. Tiếp  tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua mà Đảng, Nhà nước, ngành phát động, gắn việc thực hiện vào từng nội dung, từng việc làm cụ thể. Đặc biệt chú trọng xây dựng trường học “ an toàn về an ninh trật tự”, “ trường học kết nối”.

2. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy chế của ngành ở tất cả các nội dung hoạt động: công tác giảng dạy, công tác tài chính, công tác xây dựng CSVC. Thực hiện tốt hai không: không dạy thêm ngoài quy định, không thu sai quy định.

3. Thực hiện đồng bộ các hoạt động: hoạt động chuyên môn, công tác xây dựng đội ngũ, công tác xây dựng cơ sở vật chất,…Các hoạt động phải có tính khoa học, tính bền vững, có quyết tâm cao nhưng không phải bất chấp bằng mọi giá.

4. Chú trọng giáo dục toàn diện đi đôi với giáo dục mũi nhọn: bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh lớp 9 vào THPT

5. Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả  các cuộc thi trong giáo viên và học sinh.

6. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục THCS, từng bước nâng cao các tiêu chí phổ cập giáo dục THCS.

7. Làm tốt công tác quản lý, đảm bảo vừa thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quy chế của ngành, vừa phát huy nội lực của cán bộ giáo viên, của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục.

8. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng chất lượng đại trà đi đôi với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và thi vào THPT

9. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu tốt với lãnh đạo địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, với phụ huynh học sinh cùng chăm lo xây dựng , phát triển sự nghiệp giáo dục. Kết hợp đồng bộ cả 3 lực lượng gia đình, nhà trường và xã hội cùng chăm lo giáo dục học sinh.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  1. Công tác số lượng phổ cập:

a. Chỉ tiêu:

- Huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6

- Giữ vững sĩ số, không có học sinh bỏ học

- Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần trên 98%

- Duy trì và nâng cao các tiêu chí phổ cập.

     Chỉ tiêu: Đơn vị đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

b. Biện pháp:

- Thực hiện theo dõi sĩ số hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày.

- Yêu cầu cao đối với giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý, giúp đỡ học sinh nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chưa ngoan.

- Thực hiện tốt  công tác giảng dạy, chú ý học sinh yếu kém, lấy chất lượng để duy trì số lượng

- Tổ chức tốt các dịch vụ cho học sinh , các hoạt động vui chơi, thể thao tạo không khí vui tươi trong nhà  trường để thu hút học sinh.

- Gắn sĩ số  lớp với kết quả thi đua của lớp, của giáo viên chủ nhiệm.

- Làm tốt công tác từ thiện, chữ thập đỏ trong trường.

- Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để kiện toàn ban chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục xã. Kết hợp với trường tiểu học, mầm non có kế hoạch phân công điều tra, làm hồ sơ phổ cập vào tháng 8, 9/2016  đảm bảo đủ các loại hồ sơ phổ cập, đủ các đối tượng trong độ tuổi, các số liệu phải chính xác.

- Quan tâm, giúp đỡ các đối tượng học hòa nhập ( Nguyễn Minh Đoàn : lớp 9A) đảm bảo các em được kiểm tra - đánh giá như các học sinh khác.

- Thường xuyên cập nhật, bổ sung các số liệu vào hồ sơ phần  mềm phổ cập.

2. Công tác giáo dục toàn diện:

a. Giáo dục đạo đức

* Chỉ tiêu:

- 100% các lớp có kỉ cương, nề nếp trong tất cả các hoạt động giáo dục của trường.

- Học sinh có ý thức học tập, tu dưỡng đạo đức, thực hiện tốt nội quy của trường: không gây gổ đánh nhau, biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, bảo vệ của công, không viết bẩn, vẽ bẩn, không vi phạm quy định của Nhà nước, của địa phương.

- Kết quả xếp loại cuối năm về hạnh kiểm:

+ Loại tốt: 81% ( chỉ tiêu của Phòng là 81%; năm học 2016 – 2017 trường đạt 81.8% )

+ Loại khá: 17 %( chỉ tiêu của Phòng là 17 %; năm học 2016 - 2017 trường đạt 18.2% )

+ Không có học sinh hạnh kiểm yếu, kém, vi phạm kỉ luật , mắc tai tệ nạn xã hội.

- Công tác Đội xếp loại tốt.

* Biện pháp:

- Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, làm việc với ý thức, trách nhiệm cao; đánh giá xếp loại học sinh khách quan, công bằng, dân chủ.

- Thường xuyên chăm lo, quan tâm giáo dục học sinh, kịp thời, nghiêm túc tránh chung chung.

- Làm tốt giáo dục kĩ năng sống cho học sinh: kĩ năng nhận thức, kĩ năng sống với chính mình, sống với người khác.

- Giáo dục đạo đức phải  gắn với những nội dung cụ thể: tính cẩn thận, tinh thần bảo vệ của công, tinh thần tiết kiệm, tính thân ái

- Đoàn kết, không mở tài liệu trong thi cử, khi học sinh có biểu hiện đạo đức không lành mạnh giáo viên cần uốn nắn kịp thời.

- Chú trọng xây dựng nề nếp tự quản cho học sinh, kết hợp tốt công tác Đội với công tác chủ nhiệm để giáo dục học sinh.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và ngành phát động cả trong giáo viên và học sinh. Phải tạo được trong đội ngũ cán bộ giáo viên ý thức tu dưỡng, rèn luyện, có trách nhiệm trong công việc, tinh thông nghiệp vụ. Đối với học sinh có ý thức học tập, tu dưỡng đạo đức, thực hiện tốt mọi nội quy của trường.

- Giảng dạy nghiêm túc, có hiệu quả môn GDCD, môn HĐNG lên lớp, tích cực tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi viết về mái trường, tìm hiểu pháp luật, truyền thống cách mạng.

- Cùng công an huyện, trung tâm y tế tổ chức các hoạt động ngoại khoá, kí cam kết về an toàn giao thông, không mắc các tai tệ nạn xã hội.

- Thực hiện nghiêm túc các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt trường theo các chủ đề được quy định trong chương trình kế hoạch giáo dục, gắn lý thuyết với các phong trào cụ thể như : đền ơn đáp nghĩa, từ thiện.

- Công tác đội có kế hoạch, số theo dõi kết quả hoạt động các lớp hàng tuần.

- Chú trọng công tác chủ nhiệm, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng học sinh, thực hiện đánh giá hạnh kiểm học sinh công bằng, công khai, dân chủ. Giáo viên chủ nhiệm có sổ theo dõi đánh giá hoạt động của lớp, của từng học sinh để làm cơ sở giáo dục và xếp hạnh kiểm học sinh.

b. Dạy và học các môn văn hoá

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên có đủ hồ sơ theo quy định , ghi chép đầy đủ và có chất lượng.

- 100% các môn dạy đủ, đúng chương trình, đúng phương pháp.

- Tham gia đầy đủ, có chất lượng các đợt hội thi, hội giảng .

    Phấn đấu:

+ Hướng dẫn học sinh tham gia hội thi KHKT  trường xếp thứ 2 cụm

+Các cuộc thi: hướng dẫn học sinh tham gia hội thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong cuộc sống, hội thi dạy học theo chủ đề tích hợp; mỗi cuộc thi trường có 1 giải huyện.

+ Thi học sinh giỏi Văn – Toán – Anh các đội tuyển đều có giải . Trường xếp thứ  15/37 trường trong huyện. ( Năm học 2016 – 2017 trường xếp thứ 31/37 trường trong huyện )

+ Thi vào THPT phấn đấu các môn xếp thứ 15/37 trường trong huyện ( Năm học 2016 – 2017 trường xếp thứ 12/37 trường trong huyện )

- Kết quả học lực các môn:

+ Văn, Toán đạt 70% từ trung bình trở lên

+ Các môn còn lại đạt 90% từ trung bình trở lên.

- Kết quả xếp loại cuối năm về học lực:

+ Học giỏi: 28% ( chỉ tiêu của Phòng đạt 28%, năm học 2016 – 2017 trường có 60/265 = 22.6 %)

+ Học khá: 42% (chỉ tiêu của Phòng đạt 42%, năm học 2016 - 2017 trường có 107/265 = 40.4% )

+ Học yếu: Dưới 3% (chỉ tiêu của Phòng dưới 3% ), (năm học 2016 – 2017 trường còn 11/265 = 4.2% ). Còn lại học trung bình, không có học sinh học kém.

- Số học sinh được lên lớp thẳng : 96% ( chỉ tiêu của phòng 96% - 98%, năm học 2016 – 2017 trường đạt 278/289 = 96.2 %

- Số học sinh được lên lớp sau thi lại: 99% ( chỉ tiêu của phòng 99%, năm học 2016 – 2017 trường đạt 288/289 =99.7%)

- Số học sinh lớp 9 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS : 100%

* Biện pháp:

+ Về hồ sơ giáo án:

- Mọi cán bộ, giáo viên  có trách nhiệm chuẩn bị tốt hồ sơ giáo án theo nhiệm vụ của mình, đủ số lượng theo quy định , đủ nội dung, kịp thời, chất lượng tốt, phải do chính giáo viên soạn. Nghiêm cấm việc phô tô, sao chép hồ sơ, giáo án của người khác. ( cả dạy chính khoá, buổi hai, bồi giỏi, ôn vào THPT ).

- Sổ báo giảng, sổ đầu bài ghi đúng thực tế thực hiện.

+ Về việc thực hiện giờ giấc:

- Thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp, đủ giờ. ( cả dạy chính khoá, buổi hai, bồi giỏi, ôn vào THPT )

- Chỉ đổi giờ khi có lý do chính đáng và thực hiện đúng quy chế đổi giờ.

+ Về chất lượng giờ dạy:

- Quản lý tốt giờ lên lớp, không dùng giờ dạy làm việc khác, tận dụng triệt để 45 phút để dạy học sinh.

- Soạn bài chu đáo, đầu tư nghiên cứu để có phương pháp dạy hợp lý, học sinh tiếp thu kiến thức 1 cách chủ động, kiên quyết, bỏ cách dạy thụ động, đọc chép, làm sẵn cho học sinh, cần sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học. Trong giảng dạy phải đạt được tiêu chí : học sinh tiếp thu bài 1 cách chủ động, hiểu bài, biết vận dụng, biết tự học

- Thực hiện chu đáo việc báo giảng, ghi sổ đầu bài

- Phải sử dụng thiết bị dạy học ở các tiết học, kết hợp với việc sử dụng các phương tiện: máy chiếu, đài, bảng phụ để dạy có hiệu quả tốt nhất.

- Giáo viên cần nắm vững chuẩn kiến thức và kĩ năng để dạy sát đối tượng.

- Chú ý rèn cho học sinh kĩ năng làm bài, kĩ năng tự học, tự nâng cao, kĩ năng bình tĩnh, tự tin khi kiểm tra, thi cử, không mở tài liệu trong kiểm tra thi cử.

- Cần yêu cầu cao với học sinh trong việc học bài ở nhà, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập.

+ Về thực hiện quy chế kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại học sinh:

- Thực hiện quy chế kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại học sinh đúng văn bản của ngành ( Thông tư số 58 ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT )

- Chú ý đổi mới kiểm tra đánh giá, nhất là khâu ra đề đảm bảo phát huy được tư duy của học sinh , phù hợp đối tượng học sinh. Tường tận và thực hiện có hiệu quả ra đề theo ma trận, giảm dần học thuộc lòng, tăng dần thông hiểu – vận dụng – tổng hợp kiến thức. Thực hiện coi, chấm, trả chu đáo, đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh.

- Cho điểm , đánh giá, xếp loại công tâm ,công bằng, chính xác, không dập xoá, đúng quy chế.

- Thống nhất quy định vào điểm, vào chuyên cần ở sổ điểm lớp 1 lần/tháng vào ngày 25 - 30 hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm có sổ theo dõi chuyên cần riêng cập nhật từng ngày.

- Thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ học sinh.

+ Công tác chủ nhiệm:

- Giáo viên chủ nhiệm chú ý quan tâm đến lớp, nắm chắc tình hình của lớp về mọi mặt: học ở nhà, học trên lớp, về đạo đức, về lao động vệ sinh

- Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả sổ liên lạc để kết hợp với gia đình, nhà trường cùng giáo dục học sinh.

+ Công tác bồi giỏi:

- Với Văn, Toán từ khối 6 đến khối 8; Anh khối 8. Thống nhất bồi giỏi từ tuần 5 ( 11/9/2017 ). Giáo viên dạy chú ý soạn bài, dạy đúng lịch, đủ thời gian để đạt kết quả cao.

- Riêng môn Anh 9 đảm bảo đủ 3 học sinh theo học tại cụm , địa điểm tại trường THCS Bình Định.

 Về môn học tự chọn:

- Thống nhất dạy môn học tự chọn từ khối 6 đến khối 9 môn tin học.

- Giáo viên dạy chú ý thực hiện đúng quy chế như các môn học khác.

- Đảm bảo duy trì 20 máy ở phòng tin cho học sinh.

+ Về dạy học buổi hai:

- Thống nhất dạy buổi 2 từ khối 6 đến khối 9 từ tuần 5 ( 11/9/2017) với thời lượng 3 buổi/tuần

- Môn học: Khối 6,7: văn, toán, anh , lý

                   Khối 8, 9: văn , toán, anh , lý, hoá

- Giáo viên dạy chú ý soạn bài chu đáo, dạy đúng lịch, đủ thời gian để có hiệu quả.

- Thực hiện đúng quy trình tổ chức dạy buổi hai và thực hiện quản lý thu, chi đúng văn bản quy định của nhà nước.

+ Về ôn vào THPT cho học sinh khối 9:

- Thống nhất tổ chức ôn vào THPT từ tuần 5  ( 11/9/2017 ) vào chủ nhật hàng tuần.  - Môn học: văn, toán.

- Giáo viên dạy chú ý soạn bài chu đáo, dạy đúng lịch, đủ thời gian, chú ý nâng cao để phù hợp với ôn vào THPT.

+ Thực hiện chỉ đạo của Sở, phòng:

- Tất cả các môn thực hiện theo kế hoạch bộ môn đã xây dựng.

- Môn mỹ thuật lớp 9 học ở kì I, âm nhạc lớp 9 học ở kì II.

- Công nghệ lớp 9 học mô đum lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Công nghệ lớp 7 thống nhất học 3 phần: chăn nuôi, trồng trọt, thuỷ sản.

- Tổ duyệt bài, sinh hoạt chuyên môn đúng quy định của ngành ( duyệt bài 1 lượt/tuần, sinh hoạt chuyên môn 2 tuần/lượt ). Cần chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả buổi sinh hoạt  chuyên môn, nội dung cần tập trung vào các vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, chương trình, về kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học, về chất lượng giáo dục toàn diện, về bồi dưỡng học sinh giỏi, về chất lượng thi vào THPT, những vấn đề về các loại sổ sách.

+ Về tham gia các hội thi, hội giảng:

- Về 3 cuộc thi: hội thi KHKT; hội thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong cuộc sống của học sinh: mỗi giáo viên phải có học sinh tham gia ở một trong hai hội thi trên.

- Về hội thi dạy học theo chủ đề tích hợp: 100% giáo viên phải có bài dự thi.

    Nhà trường tổ chức chấm lựa chọn những sản phẩm, những bài xuất sắc tham gia dự thi cụm, huyện ( đây là một trong những tiêu chí để xét danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp )

    Hội thi khoa học kĩ thuật cấp cụm ngày 11/10/2017 ( Cụm Quang Minh gồm: Thanh Nê, Nam Bình, An Bồi, Quang Bình, Quang Trung, Quang Minh )

- Hội thi vận dụng kiến thức liên môn, dạy học theo chủ đề tích hợp gửi bài dự thi về huyện vào tháng 1/2018

- Về khảo sát giáo viên dạy giỏi các cấp:

    Động viên giáo viên hăng hái tham gia phấn đấu.

    Giáo viên cần cố gắng tất cả các nội dung: hội thi KHKT, vận dụng kiến thức liên môn, dạy học tích hợp, bồi dưỡng đội tuyển ( nếu được phân công), sáng kiến kinh nghiệm, giờ dạy để đạt hiệu quả .

    Phòng GD&ĐT về khảo sát giờ dạy lồng ghép với công tác quản lý, công tác chuyên môn của trường ( có lịch cụ thể sau )

    Giáo viên đăng kí vào sáng 18/9/2017 ( sáng 19/9/2017 nộp về phòng GD )

3. Giáo dục lao động sản xuất, hướng nghiệp dạy nghề:

- Dạy nghiêm túc môn Công nghệ

- Với khối 6 , 7, 8 tổ chức cho các em lao động vệ sinh hoàn cảnh, khối 9 lao động sản xuất: trồng cây, tu sửa lối đi…chú ý vừa đảm bảo tính giáo dục, tính kinh tế, trường lớp sạch sẽ. Giáo viên chủ nhiệm phải trực tiếp quản lý , hướng dẫn học sinh lao động, ghi chép theo dõi ý thức, kết quả lao động của học sinh để tham gia xếp loại hạnh kiểm.

- Cùng trung tâm tổ chức dạy, hoàn thành chương trình và thi tốt nghiệp nghề cho học sinh khối 8.

- Chỉ tiêu : 100% học sinh khối 8 được học và tốt nghiệp nghề, trong đó loại giỏi là 30%, loại khá là 70%

4. Giáo dục thể chất, thẩm mỹ, y tế học đường.

- Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các tiết thể dục nội khoá, đảm bảo đủ thiết bị tối thiểu cho giờ dạy. Chú ý giáo viên thể dục phải mặc trang phục TDTT, 100% học sinh đi dày trong khi tập luyện.

- 100% học sinh có ý thức tham gia TD trước và giữa giờ, tập chuẩn các động tác.

- Trường , lớp luôn sạch sẽ, học sinh có ý thức và biết giữ vệ sinh thân thể, biết phòng các bệnh về răng hàm mặt, dịch cúm, bệnh về mắt.

- Đẩy mạnh phong trào thể thao trong trường.

- Tổ chức và tham gia chu đáo  hội khoẻ cấp trường đợt 20/11/2017 và hội khoẻ cụm, huyện vào tháng 12/2017, cấp tỉnh vào tháng 3/2018.

- Chỉ tiêu: trường xếp thứ 2 cụm

- Phục vụ chu đáo nước uống cho học sinh. ( mua nước đóng bình )

- Quán triệt, đôn đốc để đảm bảo 100% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

- Trường kết hợp với trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám bệnh định kì cho học sinh. Đặc biệt làm thẻ BHYT cho học sinh chính xác.

- Làm tốt vệ sinh trường, lớp đảm bảo môi trường xanh – sạch - đẹp.

5. Công tác duy trì, giữ vững, nâng cao các tiêu chí về trường chuẩn quốc gia:

    Kiểm tra, rà soát để có kế hoạch, biện pháp giữ vững, nâng cao các tiêu chí về trường chuẩn quốc gia ; đón kiểm tra công nhận lại của Sở GD vào tháng 2/2018. Phấn đấu: giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

6. Công tác quản lý, chỉ đạo.

a. Công tác xây dựng đội ngũ:

- Các văn bản của Nhà nước, của ngành phải được triển khai chu đáo tới cán bộ công nhân viên và học sinh

- Mỗi giáo viên cần chú trọng việc tự bồi dưỡng về mọi mặt: về đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sự hiểu biết xã hội từ đó thực hiện công việc nghiêm túc, tự giác, chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, kĩ năng sử dụng phương tiện – thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt tác phong làm việc khoa học, cẩn thận trong chuyên môn.

- Mỗi giáo viên  tự bồi dưỡng môn thứ 2, 3 để chủ động đáp ứng chuyên môn của trường.

- Từng bước xây dựng trường học kết nối đáp ứng cho công tác báo cáo, chỉ đạo, quản lý, trao đổi – học tập.

- Trong năm học mỗi tổ tổ chức 2 chuyên đề về  chuyên môn.

- Mỗi cán bộ giáo viên nhân viên phải có túi đựng các văn bản chỉ đạo: điều lệ trường THCS, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại viên chức; đánh giá hiệu trưởng – hiệu phó – giáo viên theo chuẩn, lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua; quy tắc ứng xử nhà giáo,  quy chế kiểm tra - đánh giá - xếp loại học sinh....)

b. Công tác chỉ đạo của các bộ phận

- Củng cố, kiện toàn các bộ phận, các ban của trường.

- Các bộ phận phải có đủ hồ sơ quản lý theo quy định và chất lượng tốt.

- Thực hiện nghiêm túc thời gian trực ban của Ban giám hiệu , của các bộ phận ( lưu ý lịch trực ban chỉ mang tính linh động )

- Trên cơ sở quy chế của ngành, kế hoạch của trường, các bộ phận cần chỉ đạo thực hiện một cách chủ động, chú ý cả triển khai công việc với kiểm đôn đốc đảm bảo công việc do mình phụ trách diễn ra nhịp nhàng, đúng quy chế, đạt chỉ tiêu đề ra.

- Người phụ trách phải tận tình với công việc, tác phong làm việc khoa học, việc hôm nay không để ngày mai.

+ Với bộ phận phụ trách chuyên môn ( đ/c phụ trách chuyên môn và các tổ chuyên môn )

- Thực hiện đúng quy định về duyệt bài và sinh hoạt tổ chuyên môn, cần chú ý nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt , nội dung cần tập trung vào các vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, về kĩ năng sử dụng thiết bị, phương tiện dạy học, về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, về bồi dưỡng học sinh giỏi, về chất lượng thi vào THPT, về kiểm tra cho điểm, những vấn đề về hồ sơ, sổ sách để  giúp giáo viên thực hiện đúng, có hiệu quả.

- Tổ chức chu đáo các đợt hội thi, hội giảng. Điều hành các hoạt động chuyên môn cho nhịp nhàng, hiệu quả. Có kế hoạch và chủ động trong việc kiểm tra thực hiện quy chế cả kiểm tra định kì, thường xuyên, toàn diện, từng mặt. Nắm thực chất hoạt động chuyên môn của trường để chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoạt động chuyên môn có kỉ cương nề nếp, đạt chỉ tiêu đề ra;

- Thường xuyên kiểm tra, quan sát quang cảnh trường, lớp học để chỉ đạo lao động, vệ sinh kịp thời

+ Công tác kiểm tra nội bộ

- Có kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ: cả kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, kiểm tra bộ phận, kiểm tra chuyên đề

- Kiểm tra cần đảm bảo tính đầy đủ các nội dung, đánh giá, xếp loại chính xác.

- Chỉ tiêu : Kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm của nhà giáo : 12/17 giáo viên = 70.6%

                  Mỗi bộ phận được kiểm tra ít nhất 1 lần.

+ Bộ phận thư viện, thiết bị, phòng học bộ môn

- Có đủ hồ sơ ghi chép chu đáo và thực hiện tốt việc bảo quản , giữ gìn tài sản.

- Vừa phục vụ sách, thiết bị cho giáo viên, học sinh chu đáo, kịp thời vừa đôn đốc giáo viên tích cực sử dụng thiết bị dạy học, học sinh đủ sách để học. Sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn.

- Phấn đấu : Thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ- BGD&ĐT.

+ Công tác Đội thiếu niên

- Các hoạt động thường xuyên của Đội phải đảm bảo có nề nếp

- Hoạt động Đội phải gắn với các nội dung để nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Đổi mới, cải tiến nội dung 15 phút đầu giờ để thực sự có ích. Học sinh có thể tham gia các nội dung : tự học cá nhân, trao đổi bài theo nhóm, chữa bài cho lớp, đọc truyện, tổ chức quyên góp – ủng hộ, sinh nhật cho bạn.....

- Cần xây dựng các câu lạc bộ, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động ngoài giờ lên lớp dài và ngắn hạn thực sự bổ ích.

- Phấn đấu : Liên đội đạt danh hiệu liên đội xuất sắc.

+ Quản lý tài chính.

- Thu chi đúng luật ngân sách, đảm bảo đúng, đủ chế độ cho giáo viên và học sinh.

- Tiết kiệm các khoản chi không cần thiết

- Thực hiện chi tiêu có kế hoạch, mạch lạc từng loại quỹ, thanh toán kịp thời, công khai theo học kì. Nghiêm cấm giáo viên thu tiền học sinh dưới bất kì nội dung gì khi chưa có sự đồng ý của hiệu trưởng ( kể cả việc mua hộ sách vở cho học sinh )

+ Quản lý hành chính:

- Kết hợp nhiều hình thức, hiện pháp trong quản lý nhân sự, lấy chất lượng, sự trôi chảy trong công việc làm trọng tâm.

- Những công việc hành chính, những văn bản, công văn, báo cáo phải được giải quyết kịp thời.

- Trường phải có và thực hiện nghiêm quy chế làm việc.

+  Xây dựng và bảo quản cơ sở vật chất

- Trên cơ sở ngân sách hiện có, nhu cầu của trường từng bước đáp ứng về cơ sở vật chất. Chú ý đảm bảo tính cần thiết, hợp lý. Lấy giữ gìn để có điều kiện mua sắm mới; những đồ dùng bị hỏng có thể sửa chữa được cần sửa chữa ngay.

- Chú ý đảm bảo cơ sở vật chất cơ bản phục vụ cho các hoạt động giáo dục

7. Công tác đánh giá xếp loại, bình xét thi đua

- Kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng, cùng công đoàn, Đội làm tốt công tác thi đua ở cả giáo viên và học sinh, từ việc phát động phong trào, đôn đốc thực hiện đến tổng kết đánh giá.

- Công tác thi đua khen thưởng phải được tổ chức thực hiện chu đáo, dân chủ và khách quan, phụ trách các bộ phận phải ghi chép có số liệu minh chứng cụ thể.

- Đầu năm học tổ chức chu đáo hội nghị công nhân viên chức và cho cán bộ giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018 vào 21/9/2017.

- Các tổ sau mỗi tháng , mỗi kì đánh giá, xếp loại thành viên tổ mình theo nội dung thi đua đã xây dựng

- Quá trình bình xét:

+ Bước 1: Hàng tháng tổ đánh giá xếp loại

+ Bước 2: Trên cơ sở kết quả hàng tháng, cuối năm tập thể cán bộ giáo viên nhân viên đánh giá xếp loại viên chức, đánh giá xếp loại hiệu trưởng – hiệu phó – giáo viên theo chuẩn và bình xét danh hiệu thi đua

- Về mức thưởng:

+ Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến thưởng theo  quy định của nhà nước.

+ Giáo viên có học sinh tham gia cụm  về khoa học kĩ thuật thưởng : 50.000đ, Nhất cụm đi thi huyện thưởng : 150.000đ

+ Giáo viên tham gia viết bài dạy học theo chủ đề, tích hợp: đạt giải huyện thưởng 100.000đ

+ Giáo viên có học sinh thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống trong thực tiễn : đạt giải huyện thưởng 100.000đ

+ Hội khỏe nhất cụm: 300.000đ

+ Hội khỏe nhì cụm : 200.000đ ( cho cả 2 giáo viên )

+ Về bồi giỏi: Có học sinh giải nhất huyện thưởng 80.000đ/học sinh, giải nhì huyện thưởng 50.000đ/học sinh, giải ba – khuyến khích huyện thưởng 30.000đ/học sinh.

+ Về ôn vào THPT: môn xếp thứ dưới 10 thưởng 100.000đ, dưới 16 thưởng 80.000đ

IV. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM:

* Tháng 8/2017

-  ổn định công tác tổ chức

- Tổ chức kiểm tra lại cho những học sinh phải thi lại của năm học 2016 – 2017

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

- Họp ban phụ huynh học sinh ngày 15/8/2017 và phụ huynh các lớp đầu năm học ngày 16 /8/2017.

* Tháng 9/2017                                                    

- Khai giảng năm học mới: 05/9/2017.

- Kiện toàn các ban, các bộ phận.

- Tổ chức hội nghị công nhân viên chức: 21/9/2017.

- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ theo quy định

- Triển khai làm hồ sơ phổ cập, hồ sơ kiểm định.

- Triển khai bồi giỏi; dạy buổi 2; ôn vào THPT; dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 8 từ tuần 5 ( 11/9/2017 )

* Tháng 10/2017

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập, hồ sơ kiểm định .

- Tham gia cuộc thi khoa học cấp cụm cho học sinh ngày 11/10/2017

- Kiểm tra chất lượng giữa kì 1

- Đón khảo sát giáo viên dạy giỏi vào tháng 10/2017 đến tháng 4/2018.

* Tháng 11/2017

- Tổ chức các hoạt động đợt 20/11/2017 ( trong đó có hội khỏe cấp trường )

- Tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp huyện cho học sinh ( nếu có ) vào 1/11/2017

* Tháng 12/2017

- Tham gia cuộc thi khoa học cấp tỉnh ( nếu có )  vào 18, 19/12/2017

- Tham gia hội khỏe cụm

- Tham gia hội khỏe huyện ( nếu có )

- Tổ chức kiểm tra chất lượng học kì I và hoàn thành hồ sơ kì I cho học sinh.

- Tổ chức tự kiểm tra tài chính 6 tháng cuối năm 2017                           

- Tổ chức kiểm kê tài sản

* Tháng 1/2018

- Sơ kết học kì I ( trong cán bộ giáo viên; học sinh )

- Họp ban phụ huynh học sinh , họp phụ huynh học sinh các lớp cuối kì I

* Tháng 2/2018:

  Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động trong trường

* Tháng 3/2018:

- Kiểm tra chất lượng giữa kì II

- Tham gia hội khỏe tỉnh ( nếu có )

* Tháng 4/2018

- Tham gia khảo sát học sinh giỏi huyện môn văn, toán từ khối 6 đến khối 8; môn anh khối  8.

- Tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông cho học sinh khối 8                             

- Đón kiểm tra thi đua cuối năm

* Tháng 5/2018

- Tổ chức kiểm tra cuối năm và hoàn thành hồ sơ cả năm cho học sinh

- Tổ chức xét tốt nghiệp cho học sinh khối 9

* Tháng 6/2018

- Tổng kết năm học cả với giáo viên và học sinh.

- Họp ban phụ huynh học sinh và họp phụ huynh các lớp cuối năm

- Kiểm tra tài chính từ tháng 1 đến tháng 5/2018.

- Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019

- Triển khai công tác hè năm 2018

       Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Quang Minh. 


   Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD;

- Lưu: VP

                                                                                                                Lê Xuân Đảo

 

 

Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 686
Năm 2022 : 4.265